Projekt Lepszy start lepsze jutro 1 - Szkoły i Przedszkole Niepubliczne Gniezno www.porkom.com.pl

Szukaj na stronie
Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekt Lepszy start lepsze jutro 1

Projekt pn. „Lepszy start, lepsze jutro” dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów uczestniczących w edukacji, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie wiedzy nauczycieli ze szkół prowadzonych przez FWiRE.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:


- doposażone zostaną pracownie przedmiotowe:

w szkole podstawowej – pracownia przyrodnicza;
w gimnazjum – pracownia biologiczna, fizyczna, geograficzna i matematyczna w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, m.in. mikroskopy, tablice interaktywne, lupy, globusy, mapy, modele, sprzęty do doświadczeń, tellurium, zestawy matematyczne
;

- organizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, przyrody, biologii/chemii oraz geografii/fizyki po jednej godzinie tygodniowo z każdego rodzaju zajęć. Tematyka zajęć dostosowana do zindywidualizowanych potrzeb uczniów za pomocą zakupionych pomocy dydaktycznych
;

- organizacja kółek zainteresowań – kółko matematyczne „Łamacz głowy” i kółko przyrodnicze „Wiem, umiem, potrafię” dla młodszych dzieci oraz kółko matematyczno-fizyczne „Każdy może zostać Einsteinem” dla starszych dzieci, po jednej godzinie tygodniowo w wyposażonych pracowniach w ramach projektu z wykorzystaniem metody eksperymentu i zajęć terenowych;

- wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wsparcie logopedy będącego do dyspozycji uczniów biorących udział w projekcie przez 10 godzin w miesiącu, wsparcie psychologa będącego do dyspozycji raz w tygodniu, wsparcie terapeuty/pedagoga na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych raz w tygodniu, także w miesiącach wakacyjnych;


- realizacja projektu edukacyjnego
(dwie edycje) pn. Budowanie przyszłej kadry inżynieryjno-technicznej na przykładzie zastosowania innowacyjnej myśli i działań uczniów, czas trwania 40 godzin, w jednej edycji przewidziano udział 8. osób. Projekt będzie miał charakter interdyscyplinarny, przyczyniający się do rozwoju postaw kreatywnych, innowacyjności i pracy w grupie. Zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych edukacyjnych zestawów mechatronicznych, przypominających konstruowanie nowoczesnych robotów;

- wyjazdy edukacyjne – stanowią uzupełnienie zajęć realizowanych w szkołach. Uczestnikami będą wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie. Wyjazdy odbywać się będą na terenie województwa wielkopolskiego, zgodnie z zainteresowaniami uczniów, np. wyjazdy do Ogrodu Botanicznego w Poznaniu (wraz z warsztatami prowadzonymi na miejscu), Kopalnia Soli w Kłodawie, Palmiarnia w Poznaniu, Ogród Zoologiczny w Poznaniu, Parowozownia Wolsztyn, Muzeum Przyrodnicze Puszczykowo-Jeziory etc. Wyjazd obejmuje transport, koszty wstępów i przewodników oraz wyżywienie. W trakcie realizacji projektu zostanie zorganizowanych łącznie 36 wyjazdów;

- przeszkolenie 6. nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w zakresie strategii dydaktycznych, z rozwoju kreatywności i elastyczności myślenia nauczycielskiego, w zakresie wykorzystywania doświadczeń, eksperymentów oraz projektów edukacyjnych, podejmowanie działań zwiększających efekty kształcenia oraz w zakresie elementów mechatroniki w szkole;

- doradztwo edukacyjno-zawodow
e służące przygotowaniu ucznia do trafnego wyboru dalszego kształcenia oraz planu kariery edukacyjnej i zawodowej poprzez warsztaty grupowe oraz wsparcie indywidualne dla wszystkich uczestników projektu.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego