Informacja o przebiegu uroczystości - Szkoły i przedszkole niepubliczne Gniezno www.porkom.com.pl

Szukaj na stronie
Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacja o przebiegu uroczystości

O nas > Nadanie imienia


Irena Sendlerowa patronką

Szkół PORKOM i Przedszkola Leśna Kraina


Dzień 25 lutego 2014 roku to moment szczególny w historii Szkół PORKOM i Przedszkola „Leśna Kraina” w Gnieźnie. Data ta oznacza bowiem przyjęcie przez placówkę imienia Ireny Sendlerowej, a uroczystości związane z tym wydarzeniem na długo zapisane zostaną w pamięci i sercach tych wszystkich, którzy 25 lutego br. dostąpili zaszczytu wzięcia udziału w uroczystości nadania szkołom imienia. Tego dnia o godzinie 12 w Katedrze Gnieźnieńskiej odprawiona została uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Prymas Polski Józef Kowalczyk, a którą koncelebrowali: ks. kan. Jan Kasprowicz prob. par. Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia NMP, ks. kan. dr Andrzej Grzelak - Dziekan Dekanatu Gnieźnieńskiego I, prob. par. pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana, ks. Piotr Dworek - prob. par. Matki Bożej Miłosierdzia - Parafii, na terenie której znajdują się Szkoły PORKOM i Przedszkole „Leśna Kraina”, ks. Grzegorz Dębowski - wikariusz par. Farnej pw. Św. Trójcy, katecheta w Szkołach PORKOM, ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński - referent ds. ekumenizmu i dialogu Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz pracownik naukowy Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
W homilii wygłoszonej przez Jego Ekscelencję przypomniany został życiorys Ireny Sendlerowej oraz jej dokonania - szczególnie te - związane z działalnością na rzecz ratowania żydowskich dzieci w okresie okupacji hitlerowskiej. Wszyscy zebrani w katedrze byli także świadkami poświęcenia przez Prymasa Polski sztandaru ufundowanego przez właściciela szkół - dra Sławomira Krzyśkę. Po błogosławieństwie przekazanym wszystkim wiernym Prymas Polski wpisał się także do Księgi Pamiątkowej Szkół PORKOM i Przedszkola „Leśna Kraina”.
Dalsza część uroczystości związanych z obchodami miała miejsce w auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Tego dnia gospodarzy uroczystości - dra Sławomira Krzyśkę wraz z małżonką – swą obecnością zaszczycili:

Pani Janina Zgrzembska – córka naszej Patronki, która przyjechała z Warszawy oraz Pani Monika Chruściel - ostatnia opiekunka naszej Patronki,
Pan Jacek Kowalski - Prezydent Miasta Gniezna
Pan Dariusz Pilak - Starosta Gnieźnieński
Pani Alicja Kobus - Wiceprzewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, Przewodnicząca Filii Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Poznaniu, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta w Murowanej Goślinie
Pani Posłanka Krystyna Łybacka,
Pan Poseł Paweł Arndt
Pan Poseł Zbigniew Dolata
Pan Senator Piotr Gruszczyński
Dyrektor Biura Posła Rafała Grupińskiego - Pan Krzysztof Kaczanowski
Dyrektor Biura Posła Tadeusza Tomaszewskiego - Pan Bartosz Wojciechowski
Pani Maria Kocoń - Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna
Pan Telesfor Gościniak - Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiegow Gnieźnie
Pan Czesław Kruczek - Wiceprezydent Miasta Gniezna
Pan Tomasz Kranc - Wicestarosta Wągrowiecki wraz z Panią Karoliną Krenz Kierownikiem Wydziału Oświaty Kultury i Sportu
Pan Jerzy Chorn - Przewodniczący Rady Osiedla Pustachowa-Kokoszki, osiedla na terenie, którego znajdują się Szkoły PORKOM i Przedszkole ”Leśna Kraina”
Magnificencja Rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego - ks. dr Wojciech Rzeszowski
Ks. kan. Jana Kasprowicz - prob. par. Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia NMP
Ks. kan. dr Andrzej Grzelak - Dziekan Dekanatu Gnieźnieńskiego I, prob. par. pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana
Ks. dr Piotr Halczuk -  Przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Ks. Piotr Dworek - prob. par. Matki Bożej Miłosierdzia - Parafii, na terenie której znajdują się Szkoła PORKOM i Przedszkole „Leśna Kraina”
Ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński  Referent ds. ekumenizmu i dialogu Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz pracownik naukowy Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Pan Krzysztof Baczyński - Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu
Pan dr Marek Daniel - Dyrektor ds. Medycznych Szpitala w Puszczykowie wraz z małżonką Ewą,
Pani Bernadeta Gliszczyńska - Kierownik Biura Obsługi Publiczności Filharmonii Poznańskiej
Państwo Barbara i Michał Szymanowscy prowadzący Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze z Gołusek, fundatorzy tulipanów im. Ireny Sendlerowej
Pan Tadeusz Jan Krężelewski reprezentujący firmę KREVOX z Warszawy, członek Klubu Inteligencji Katolickiej, Sekretarz Zarządu Obwodu Związku Harcerzy Rzeczypospolitej Piaseczno oraz II WICEHUFCOWEGO Piaseczyńskiego Hufca Harcerzy WATRA”
Przedstawiciele szkół, sponsorzy, fundatorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice, absolwenci i uczniowie naszej szkoły.

Z okazji uroczystości napłynęły także listy gratulacyjne m. in. od:
Bpa Wojciecha Polaka - Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski
Pana Michała Głowińskiego - dziecka uratowanego przez Irenę Sendlerową
Pani Lidii Szczęsnej - Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie

Galę prowadzili: katechetka - Małgorzata Walterbach oraz absolwent szkoły - Adrian Dopierała.
W jej początkowej części nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkół i przedszkola pocztowi sztandarowemu, a następnie właściciel placówki przedstawił genezę nazwy oraz historię szkoły Porkom i przedszkola „Leśna Kraina”. W wypowiedzi jego oraz przemówieniach wszystkich innych gości najczęściej jednak pojawiało się imię i nazwisko patronki - Ireny Sendlerowej. To ona nieżyjąca już dziś kobieta - stała się symbolem, ikoną i niekwestionowanym autorytetem dla wszystkich zaproszonych na uroczystość. Jej osiągnięcia i heroizm, od którego sama się odcinała, zostały podkreślone przez księdza prof. Waldemara Szczerbińskiego, który w swym wykładzie wielokrotnie mówił, jakim trudem i niebezpieczeństwem było ratowanie przed śmiercią Żydów w okupowanej Polsce i jak bardzo ryzykował swym życiem każdy, kto tego rodzaju próby podejmował.
Postać Ireny Sendlerowej czule przypomniana została także przez panią Alicję Kobus, a głosy siedmiorga z uratowanych przez patronkę ludzi przedstawili krótko w części artystycznej uczniowie szkół Porkom i
Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie, którzy do Gniezna przyjechali z wychowacą panem Jakubem Niewińskim. Na wszystkich zebranych ogromne wrażenie wywarł taniec do muzyki żydowskiej wykonany przez dzieci z Przedszkola „Leśna Kraina”.
Po przemówieniach gości po raz pierwszy został uroczyście odśpiewany hymn szkoły, w którym zawarto idee i wartości społeczności szkół Porkom oraz podkreślono autorytet patronki.
Na koniec wszystkim zaproszonym gościom wręczono specjalną odmianę tulipanów wyhodowaną dla upamiętnienia czci Ireny Sendlerowej.
Po bankiecie goście przejechali na osiedle Pustachowa, gdzie można było zwiedzić budynek szkół PORKOM i przedszkola od dnia 25 lutego br. dumnie noszących imię Ireny Sendlerowej.galeria>>
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego