Kontakt - Szkoły i Przedszkole Niepubliczne Gniezno www.porkom.com.pl

Szukaj na stronie
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kontaktul. G ę b a r z e w s k a 12

62-200 G n i e z n o

tel./fax  (61) 424 53 20

tel. kom. 664 188 793

e-mail: sekretariat@porkom.com.pl


Dyrektor Szkoły
mgr Alicja Schlesinger

tel. kom. 537 628 727
e-mail: alicja.schlesinger@porkom.com.pl


Dyrektor Przedszkola

mgr Dorota Lisiecka

tel. kom. 698 877 437 / 604 220 173
e-mail: dorota.lisiecka@porkom.com.pl

Informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła „Porkom” oraz Przedszkole „Leśna Kraina” z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Gębarzewskiej 12, zwane dalej „Administratorem”; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Joanna Łaczkowska, e-mail: joanna.laczkowska@porkom.com.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) podanie danych jest niezbędne do procesu komunikacyjnego, w przypadku niepodania danych proces ten będzie niemożliwy,
5) posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego