2019-2020 - Szkoły i przedszkole niepubliczne Gniezno www.porkom.com.pl

Szukaj na stronie
Idź do spisu treści

Menu główne:

2019-2020

Szkoła Podstawowa > Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów oraz  rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, aby w życiu kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie naszej szkoły chcą nieść bezinteresowną pomoc. Chętnie włączają się w podejmowane przez placówkę akcje charytatywne. Podejmowana przez nich aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy. W roku szkolnym 2019/2020 Szkolne Koło Wolontariatu będzie kontynuowało działania prowadzone w roku ubiegłym, m.in.: zbiórki nakrętek, akcja „Światełko Pamięci” oraz planuje nowe inicjatywy.
ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA

Szkolne Koło Wolontariatu wraz z Stowarzyszeniem MAKI wspiera bezdomne zwierzęta mieszkające w schronisku. Serdecznie zachęcamy wszystkich do włączenia się do akcji. Koce, ręczniki, karmę prosimy przekazywać opiekunom Szkolonego Koła Wolontariatu do 28 października 2019 r. Dziękujemy za okazane serce i zrozumienie.


ZBIÓRKA NAKRĘTEK DLA KSAWCIA


Pomoc drugiej osobie nie musi tak naprawdę nic kosztować. Wystarczy, że zaczniemy odkładać nakrętki, które i tak zazwyczaj większość z nas wyrzuca do kosza. Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno - ekologicznych. W naszej szkole odbywa się zbiórka nakrętek na rzecz KSAWCIA, chłopca chorego na chorobę Perthesa - martwicę kości. Uczniów klas I- III prosimy o przynoszenie nakrętek do wychowawców klas. Natomiast uczniów klas starszych o wrzucanie nakrętek do oznakowanego kartonu znajdującego się na korytarzu szkolnym. Wszystkim, którzy zaangażują się w akcję serdecznie dziękujemy - Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu  wraz z opiekunami.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego