Szkoły i Przedszkole Niepubliczne Gniezno www.porkom.com.pl

Szukaj na stronie
Idź do spisu treści

Menu główne:

KOMUNIKAT

W związku z decyzją MEN o przedłużeniu zawieszenia zajęć w szkołach do dnia 24.05.2020 r. informujemy, że niezmiennie obowiązują ustalenia dotyczące zdalnego nauczania we wszystkich typach szkół prowadzonych przez Fundację Wspierania i Rozwoju Edukacji.  Jednocześnie informujemy, że jeśli zapadnie decyzja Ministra Edukacji Narodowej o wcześniejszym wznowieniu zajęć w klasach młodszych, zorganizujemy opiekę dla Państwa dzieci zgodnie z wytycznymi, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Do tego czasu zajęcia zdalne prowadzone będą w klasach na wszystkich poziomach edukacyjnych.MATURZYŚCI

Zgodnie z decyzją MEN terminy tegorocznych egzaminów maturalnych zostały przesunięte na czerwiec. Egzaminy ustne nie odbędą się. Poniżej znajduje się harmonogram egzaminów maturalnych. Świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych będą do odbioru w czerwcu, w trakcie egzaminów maturalnych. Osoby, które świadectwo potrzebują wcześniej proszone są o kontakt telefoniczny z dyrekcją szkoły w celu uzgodnienia innego, wcześniejszego terminu.

EGZAMIN MATURALNY

08 czerwca 2020 r.

JĘZYK POLSKI -  POZIOM PODSTAWOWY 170minut: 9.00
11.50

JĘZYK POLSKI -  POZIOM ROZSZERZONY 180minut: 14.00
17.00

09 czerwca 2020 r.

MATEMATYKA -  POZIOM PODSTAWOWY 170 minut: 9.00
11.50

10 czerwca 2020 r.

JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM PODSTAWOWY 120 minut: 9.00
11.00

JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM ROZSZERZONY 150 minut: 14.00
16.30

16 czerwca 2020 r.

BIOLOGIA - POZIOM ROZSZERZONY 180 minut: 9.00
12.00

17 czerwca 2020 r.

CHEMIA - POZIOM ROZSZERZONY 180 minut: 9.00
12.00

19 czerwca 2020 r.

GEOGRAFIA - POZIOM ROZSZERZONY 180 minut: 9.00
12.00

24 czerwca 2020 r.

HISTORIA - POZIOM ROZSZERZONY 180 minut: 14.00
17.00


KOMUNIKAT


W związku z decyzją MEN z dn. 09.04.2020 r. o przedłużeniu zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych do dnia 26.04.2020 r. informujemy, że wcześniejsze ustalenia dotyczące sposobów realizacji kształcenia na odległość utrzymane zostają w niezmienionej formie. Niniejszy komunikat dotyczy wszystkich typów szkół, zarówno dla młodzieży jak i słuchaczy dorosłych. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.Szanowni Słuchacze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych
i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych!

W związku z przedłużeniem zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych do dn. 10.04.2020 r. na terenie całego kraju i obowiązkiem realizacji podstawy programowej począwszy od najbliższego zjazdu przeprowadzone zostaną zajęcia poprzez zdalne nauczanie. Na stronie internetowej w zakładce  ZDALNE NAUCZANIE wysyłane będą do Państwa materiały do samodzielnej pracy, które proszę odesłać na wskazane przez nauczycieli adresy e-mail.
W najbliższą sobotę i niedzielę tj. 28-29.03.2020 r. odbędzie się zjazd. Poniżej zamieszczamy zdalny plan zajęć z języka angielskiego. Aby połączyć się z nauczycielem wystarczy skopiować do przeglądarki link i „kliknąć” w niego, a następnie zezwolić na dostęp.

https://us04web.zoom.us/j/8609582461  
Język angielski niedziela Mirosława Morańda
Godzina: 10.00-11.00  semestry IV,V,VI
Godzina: 11.30-12.30 semestry I,II,III
Godzina: 13.00-14.00 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Aby zdalnie przeprowadzić zajęcia z matematyki, proszę wszystkich o zainstalowanie Skype'a, odszukanie nauczyciela pod loginem Alina Barczak oraz wysłanie wiadomości o treści:  imię , nazwisko, semestr. Proszę zrobić to jeszcze przed weekendem, gdyż umożliwi to nauczycielowi utworzenie grup i umówienie się na dogodny termin konsultacji z poszczególnymi semestrami.Drodzy Uczniowie!


W związku z rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r. dotyczącym obowiązku realizacji podstawy programowej będziecie otrzymywać materiały dydaktyczne zgodnie z obowiązującym planem lekcji za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Ponadto nauczyciele danego przedmiotu poinformują Was o formie i terminie kontaktu z nimi.Drodzy Rodzice!


W związku z rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r. dotyczącym obowiązku realizacji podstawy programowej uczniowie będą otrzymywać materiały dydaktyczne zgodnie z obowiązującym planem lekcji za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Ponadto nauczyciele danego przedmiotu poinformują o formie i terminie kontaktu z nimi.Komunikat


W związku z decyzją o przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do 10 kwietnia br. oraz obowiązku realizowania podstawy programowej od 25 marca br., przekazujemy informację, że uczniowie Szkoły Podstawowej oraz słuchacze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, będą informowani w komunikatach na stronie internetowej oraz w e-dzienniku o formie przeprowadzania zajęć. Prosimy o ich śledzenie.


Z sekretariatem szkoły prosimy kontaktować się pod numerem telefonu 664 188 793, z przyczyn technicznych numer stacjonarny 61 424 53 20 jest niedostępny.


Komunikat dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych


Drodzy słuchacze!


W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.03.2020 r. o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach zjazd z dn. 14-15.03.2020 r. został przeniesiony na późniejszy termin, prawdopodobnie analogiczna sytuacja będzie miała miejsce ze zjazdem planowanym na 28-29.03.2020 r. Jeśli taki stan rzeczy będzie się przedłużał, na stronie internetowej naszej szkoły udostępnione zostaną dla Państwa materiały do samodzielnej pracy w domu. Proszę o śledzenie komunikatów na stronie internetowej.Maturzysto!


W trosce o tegorocznych maturzystów nauczyciele przedmiotów, z których będziecie Państwo zdawać egzaminy maturalne udostępnią materiały, pozwalające na samodzielne przygotowanie do egzaminów.Drodzy Uczniowie!

Od dzisiaj będziecie otrzymywać zadania w formie załączników. Znajdziecie je w zakładce ZDALNE NAUCZANIE. Proszę uważnie stosować się do zaleceń nauczycieli, gdyż zadania będą oceniane. Przypominamy, że obecny okres nie jest czasem wolnym od nauki.


Komunikat nr 1

W związku z zagrożeniem koronawirusem, decyzją Ministra Edukacji Narodowej, w dniach 12 i 13 marca br. będą realizowane w naszej placówce działania opiekuńcze, a od 16 do 25 marca zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.  W tym czasie uczniowie poprzez e-dziennik będą otrzymywali zadania i materiały do samodzielnej pracy w domu. Bardzo proszę o śledzenie komunikatów na stronie internetowej i w dzienniku elektronicznym.

Komunikat nr 2


W związku z zaistniałą sytuacją od 16 do 25 marca br. wprowadzamy zdalny system pracy sekretariatu. Prosimy kontaktować się telefonicznie lub drogą mailową:

Sekretariat: tel. 614245320 lub 66418879, e-mail: sekretariat@porkom.com.pl

Dyrektor Szkoły: Alicja Schlesinger, tel. 537 628 727, e-mail: alicja.schlesinger@porkom.com.pl

Dyrektor Przedszkola:
Dorota Lisiecka, tel. 698 877 437,  e-mail: dorota.lisiecka@porkom.com.pl

Wpłaty czesnego prosimy dokonywać na rachunek bankowy.
„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”
ogólnopolski projekt edukacyjny
wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III


W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, tym bardziej lektur.
W celu zminimalizowania problemu powstał  projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III.  Jego głównym  założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną. Autorka projektu wyznaczyła następujące cele w swej innowacji pedagogicznej:
rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
rozwijanie aktywności czytelniczej,
doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
integracja zespołu klasowego,
współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji od 1 sierpnia 2017 r. realizuje projekt pn. „Lepszy start, lepsze jutro” dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 więcej>>

Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji od 3 września 2018 r. realizuje projekt pn.
„Lepszy start uczniów Szkoły Podstawowej PORKOM im. Ireny Sendlerowej w Gnieźnie” dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 więcej>>

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego